Các rối rắm, ưu phiền mà các bạn phải gánh chịu lúc bể phốt ùn ứ, bị đầy tin rằng các bạn vẫn còn những ký ức về nó. Có nước nhưng không được dùng vì không còn chỗ để thoát nước thải nữa. Dẹp cái ký ức đấy qua một bên, không phải suy nghĩ thêm về nó nữa vì […]

Read More