chúng ta có biết từ nối trong tiếng anh rất quan trọng mà phần đông ít người Để ý đến vấn đề đó, từ nối không những giúp Anh chị em trong văn viết thêm mạch lạc, rõ ràng mà trong văn nói giúp bạn giao tiếp thật sự chuyên nghiệp hơn. Vậy phải cần […]

Read More

chúng ta đang gặp băn khoăn về khả năng tiếng Anh của mình? Học tiếng Anh hơn 10 năm trên ghế nhà trường nhưng đến hiện nay tất cả mọi người đã trở nên mất gốc tiếng Anh. bạn muốn cải thiện nhanh chóng & tìm các cách thức học http://jaxtina.com/tieng-anh-cho-nguoi-mat-goc.html mà chưa chắc chắn […]

Read More