chúng ta có biết từ nối trong tiếng anh rất quan trọngphần đông ít người Để ý đến vấn đề đó, từ nối không những giúp Anh chị em trong văn viết thêm mạch lạc, rõ ràng mà trong văn nói giúp bạn giao tiếp thật sự chuyên nghiệp hơn. Vậy phải cần sử dụng từ nối trong câu tiếng Anh như thế nào cho đúng cách dán.

Muốn dùng từ nối đúng cách thì đầu tiên các bạn cần phải nắm đcnhững các loại từ nối nào để mang vào á dụng kết quả tốt nhất. vậy cùng xem thêm các loại từ nối cũng như sau:

 1. Từ nối chỉ Tại Saothành phẩm
 • Accordingly (Theo như)
 • & so (và vì thế)
 • as a result (Kết quả là)
 • consequently (Do đó)
 • for this reason (Vì Lý Do này nên)
 • hence, so, therefore, thus (Vì vậy)
 • then (Sau đó)
 • 2. Từ nối chỉ thêm thông báo
 • (và)
 • also (cũng)
 • besides (ngoài ra)
 • first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…)
 • in addition (thêm vào đó)
 • in the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở nơi thứ ba)

furthermore (xa hơn nữa)

 • moreover (thêm vào đó)
 • lớn begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp sau là, sau cùng là)
 • VD như sau:
 • Mua máy tính giá rất mềm nơi nào ?, mặt nạ đậu nành giá rất mềm bảng giá bao nhiêu?
 • 3.Dấu hiệu từ nối chỉ sự đối lập
 • but, yet (nhưng)
 • however, nevertheless (tuy nhiên)
 • in contrast, on the contrary (Đối lập với)

instead (Thay vì)

 • on the other hand (Mặt khác)
 • still (vẫn)4.
 • 4.Những dấu hiệu chỉ sự so sánh
 • by the same token (bằng các minh chứng tương tự như thế)
 • in lượt thích manner (theo cách tương tự)
 • in the same way (theo cách tương tự như thế)
 • in similar fashion (theo cách giống như thế)
 • likewise, similarly (tương tự thế)

Từ nối trong câu tiếng Anh rất đa dạng, trên đấy là 4 nội dung từ nối cơ bản thường dùng nhất trong văn viết văn nói. nếu mà bạn đang có nhu cầu viet thu cam on bang tieng anh thì chắc chắ từ nối chỉ nguyên nhân- hệ quả sẽ được dùng, hay từ nối chỉ thêm thông báo để tăng thêm sự thật sự chuyên nghiệp của người tiêu dùngkhông thể không có.

không dừng lại ở đó từ nối trong tiếng Anh còn tồn tại loại cũng như sau:

5. Từ nối câu chỉ sự nhắc lại

– in other words: nói cách khác

– in short: nói ngắn gọn lại thì

– in simpler terms: nói theo một cách đơn giản hơn là

– that is: đó chính là

lớn put it differently: nói khác đi thì

– ti repeat: để nhắc lại

6. những từ dấu hiệu chỉ tóm lại hoặc tổng kết.

and so (và vì thế)

• after all (sau tất cả)

• at last, finally (cuối cùng)

• in brief (nói chung)

• in closing (tóm lại là)

• in conclusion (kết luận lại thì)

• on the whole (nói chung)

to conclude (để kết luận)

lớn summarize (Tóm lại)

7. Từ dấu hiệu để chỉ cụ thể

• as an example

• for example

• for instance

• specifically

• thus

lớn illustrate

8. các từ dấu hiệu chỉ sự chứng minh

• in fact (thực tế là)

• indeed (Thật sự là)

• no (không)

• yes (có)

• especially (đặc biệt là)

9. các từ dấu hiệu chỉ địa điểm

• above (phía trên)

• alongside (dọc)

• beneath (ngay phía dưới)

• beyond (phía ngoài)

• farther along (xa hơn dọc theo…)

• in back (phía sau)

• in front (phía trước)

• nearby (gần)

• on top of (trên đỉnh của)

to the left (về phía bên trái)

lớn the right (về phía bên phải)

• under (phía dưới)

• upon (phía trên)

nhiều cách thức để dùng từ nối trong câu tiếng Anh, nhưng cách cần sử dụng như thế nào đưa vào địa điểm nào là do người tiêu dùng, từ nối rất có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hay cuối câu tùy ý. Trong khi dùng từ nối Anh chị nên dùng kèm them cách đọc tháng trong tiếng anh để biết cách cần sử dụng từ nối đính kèm những giới từ khác.

Dưới đấy là tổng hợp các dạng từ nối căn bản cần thiết nhất, Cả nhà hãy cùng nhau tìm hiểu thêm.

You may also like

Comments are closed.